De AWBZ

Door middel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is er in Nederland de mogelijkheid om op verschillende manieren extra zorg te verkrijgen in geval van handicap, ziekte of psychiatrische problematiek.

Daarvoor moet een indicatie aangevraagd te worden bij bijvoorbeeld het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg. Zij stellen vast op welke vormen van zorg u recht heeft en hoeveel. Daarbij kunt u aangeven of u deze zorg als ‘zorg in natura‘ (ZIN) wilt krijgen, of middels een zogenaamd ‘Persoons Gebonden Budget’ (PGB).

Bij ZIN regelt het zorgkantoor (afdeling van de zorgverzekeraar) de zorg via een erkende instelling. Bij een PGB krijgt u geld om de zorg zelf in te kopen. Dit moet u dan achteraf verantwoorden aan het Zorgkantoor.

Het voordeel bij ZIN is dat heel veel voor u geregeld wordt. Het nadeel is dat u wel voorkeuren kunt aangeven maar er geen garantie is dat de zorg overeenkomstig uw voorkeuren geleverd wordt.

Bij een PGB kunt u zelf de zorg regelen en zorgverleners kiezen die u wilt. Het nadeel is echter dat er veel administratie en geregel bij komt kijken (administratie van het PGB, overeenkomsten met zorgverleners afsluiten, salarisadministratie, verantwoordingen, etc.).

Aanvragen indicatiebesluit AWBZ

De procedures voor aanvragen van indicaties in het kader van de AWBZ (Persoonsgebonden Budget en/of Zorg In Natura) zijn vaak best lastig, duren lang en gaan gepaard met mee- en tegenvallers. Goede kennis van de regels en de procedures, de juiste aanpak en uw persoonlijke houding spelen, naast alle zorginhoudelijke aspecten, daarbij een rol.

Ik adviseer en begeleid u bij het doorlopen van de aanvraagprocedure, hoe deze het beste aan te pakken, waar te beginnen, welke informatie van belang is om mee te sturen met de aanvraag en hoe de aanvraag aan het indicatieorgaan (CIZ of Bureau Jeugdzorg) te ‘presenteren’.

Daarnaast begeleid ik u om de juiste en meest effectieve persoonlijke houding richting de medewerkers van het indicatieorgaan aan te nemen. Uitgangspunten daarbij zijn respect voor de professionaliteit van de betrokken indicatiestellers en tegelijkertijd het kritisch blijven volgen van de besluitvormingsprocedure.

Omdat uw voorkeur voor wat betreft de financiering van de zorg al bij de aanvraag aan u gevraagd wordt, kan in een vroeg stadium globaal worden overwogen of het verstandiger is om naast het betrekken van de zorg vanuit een PGB, een deel van de zorg op basis van ZIN te vragen (of andersom).