Inkomstenbelasting

Ondanks alle eerder genoemde voorzieningen, die er aan bijdragen dat zorg- en/of ziektekosten kunnen worden vergoed worden helaas niet alle kosten hierdoor gedekt en komen er toch nog kosten voor eigen rekening. Een aantal van deze kosten is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zo is er nog een deel van de ongedekte kosten ‘terug te verdienen’.

De materie is echter weerbarstig. Veel kosten zijn aftrekbaar, maar zeker niet allemaal. De regels zijn moeilijk te interpreteren en er worden snel mogelijkheden om kosten af te trekken over het hoofd gezien. Er dient een goede administratie bijgehouden te worden. Daarom is het van belang al vroeg in het jaar te beginnen met een goede opzet daarvan, zodat aan het eind van het jaar een goed onderbouwde en complete aangifte kan worden gedaan.

Ik kan u helpen u met de belasting aangifte en geef daarbij advies Ook is het mogelijk dat ik in een vroeg stadium help de administratie op te zetten, Matarazzi, Advies, Begeleiding & Administratie kan u helpen met:

  • Advies over welke kosten wel en welke niet aftrekbaar zijn.
  • Opzetten van een administratie en eventueel bij houden ervan ten behoeve van de onderbouwing van de aftrek van de ziektekosten bij de komende belastingaangifte.
  • Advies met betrekking tot in dienst nemen/zijn van inwonende familie (vanuit het PGB)
  • Tevens kan ik u helpen met de overige delen van de aangifte inkomstenbelasting