Aanvragen in het kader van de WMO

Voor de aanvragen in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voorheen WVG) voor vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp zijn er soms andere procedures dan bij de AWBZ-aanvragen. Ook hierbij geldt dat een goede begeleiding en voorbereiding u helpen om soepeler en sneller door deze procedure heen te gaan.

Het aanleveren van de juiste informatie, het op de juiste wijze formuleren van de probleemstelling en de persoonlijke benadering naar de ambtenaar of indicatiesteller spelen ook hierbij een belangrijke rol.

Ook bij deze trajecten is het verstandig om iemand die niet emotioneel betrokken is en verstand van zaken heeft te kunnen raadplegen om zo sneller een beter resultaat te verkrijgen. Globale technische controle en advies voor huisaanpassingen behoort tot de mogelijkheden.