Waar kan ik u bij helpen

Bij de start van mijn adviesbureau ben ik begonnen met het voeren van de administratie en de verantwoording van Persoonsgebonden Budgetten (PGB) van derden. Inmiddels zijn mijn werkzaamheden uitgebreid met advies en begeleiding op een breder vlak, waarbij mijn kracht ligt in de integratie van alle verschillende onderdelen bij het organiseren van ondersteuning bij het leven met een gehandicapte huisgenoot.

Op dit moment kan ik u ondersteunen op de volgende onderdelen:

  • de aanvraag van het AWBZ indicatiebesluit
  • advisering ten aanzien van de keuze Zorg in natura of Persoonsgebonden Budget
  • advisering m.b.t. PGB, zorg inkopen, planning, overeenkomsten, etcetera
  • PGB administratie en verantwoording
  • de aanvragen in het kader van de WMO (vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen)
  • advisering m.b.t. aangiftes inkomstenbelastingen (met extra aandacht voor de aftrek van ziektekosten)
  • persoonlijke coaching, om u te helpen thuis de zaken organisatorisch en/of administratief op orde te krijgen

Ik begeleid en adviseer u persoonlijk en met betrokkenheid, maar tegelijkertijd met een gedegen kennis van zaken en met oog voor de realiteit. Bij mijn begeleiding staan uw wensen en behoeften aan zorg centraal.

Ik heb de mogelijkheid om samen te werken met andere adviseurs, elk met zijn of haar eigen specialisme(n). Hierbij kunt u denken aan een architect voor huisaanpassingen of een vakinhoudelijk specialist op gebied van indicaties. Hieronder worden de bovengenoemde onderdelen nader uitgewerkt.

De kracht van Matarazzi, Advies, Begeleiding & Administratie ligt juist in de combinatie van de bovenstaande kanten. Ik bied u begeleiding op maat en ga uit van de situatie waarin u zit, wat u wilt en wat u aankunt. Mijn oogmerk is datgene te doen en te vragen wat het beste is voor de zorgvrager, zonder dat dit een onevenredige inspanning vraagt van diezelfde zorgvrager. Ik wil kwalitatief werk leveren, dat gegeven de omstandigheden het meest positieve resultaat oplevert. Mijn streven is samen te werken met alle betrokken partijen in een sfeer van rust, professionaliteit en zakelijkheid, waarbij het allerbelangrijkste voorop staat: een zo vervullend mogelijk leven te bewerkstelligen voor degene waar het om gaat: de mens met enerzijds moeilijkheden en beperkingen, maar tegelijkertijd nog vele mogelijkheden.